Category Time Event Location
Apr 27, 2021 - Tue
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. Whitefish Bay Maslowski Community Park
Softball - JV 6:15 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball vs. Whitefish Bay Maslowski Community Park
Apr 29, 2021 - Thu
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball @ Hartford Hartford High School
Softball - JV 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet JV Softball @ Hartford Hartford High School
May 1, 2021 - Sat
Softball - Varsity 11:00 AM - 3:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. Martin Luther (DOUBLEHEADER) Maslowski Community Park
Softball - JV 2:00 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball Tournament Muskego High School
May 3, 2021 - Mon
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. Port Washington Maslowski Community Park
Softball - JV 6:15 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball vs. Port Washington Maslowski Community Park
May 4, 2021 - Tue
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball @ Slinger Slinger Middle School
Softball - JV 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet JV Softball @ Slinger Slinger Middle School
May 6, 2021 - Thu
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. West Bend East Maslowski Community Park
May 7, 2021 - Fri
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. Dominican Maslowski Community Park
Softball - JV 6:15 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball vs. Dominican Maslowski Community Park
May 10, 2021 - Mon
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. West Bend West Maslowski Community Park
Softball - JV 6:15 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball vs. West Bend West Maslowski Community Park
May 11, 2021 - Tue
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball @ Cedarburg Cedarburg High School
Softball - JV 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet JV Softball @ Cedarburg Cedarburg High School
May 13, 2021 - Thu
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. Grafton Maslowski Community Park
Softball - JV 6:15 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball vs. Grafton Maslowski Community Park
May 15, 2021 - Sat
Softball - Varsity 9:00 AM - 5:00 PM Nicolet Varsity Softball - Tournament Citizen Park
May 17, 2021 - Mon
Softball - Varsity 4:00 PM - 5:45 PM Nicolet Varsity Softball @ Homestead Homestead High School
Softball - JV 5:45 PM - 7:15 PM Nicolet JV Softball @ Homestead Homestead High School
May 18, 2021 - Tue
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball @ Whitefish Bay Whitefish Bay High School
Softball - JV 6:15 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball @ Whitefish Bay Whitefish Bay High School
May 20, 2021 - Thu
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. Hartford Maslowski Community Park
Softball - JV 6:15 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball vs. Hartford Maslowski Community Park
May 24, 2021 - Mon
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball @ Port Washington Thomas Jefferson Middle School
Softball - JV 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet JV Softball @ Port Washington Thomas Jefferson Middle School
May 25, 2021 - Tue
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. Slinger Maslowski Community Park
Softball - JV 6:15 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball vs. Slinger Maslowski Community Park
May 26, 2021 - Wed
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. Homestead Maslowski Community Park
Softball - JV 6:15 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball vs. Homestead Maslowski Community Park
May 27, 2021 - Thu
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball @ West Bend East West Bend East High School
Jun 1, 2021 - Tue
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball @ West Bend West West Bend West High School
Softball - JV 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet JV Softball @ West Bend West West Bend West High School
Jun 2, 2021 - Wed
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. Saint Thomas More Maslowski Community Park
Jun 3, 2021 - Thu
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball vs. Cedarburg Maslowski Community Park
Softball - JV 6:15 PM - 8:00 PM Nicolet JV Softball vs. Cedarburg Maslowski Community Park
Jun 7, 2021 - Mon
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet Varsity Softball @ Grafton John Long Middle School
Softball - JV 4:30 PM - 6:00 PM Nicolet JV Softball @ Grafton John Long Middle School
Jun 14, 2021 - Mon
Softball - Varsity 7:00 PM - 9:00 PM Nicolet Varsity Softball - WIAA Regional Maslowski Community Park
Jun 16, 2021 - Wed
Softball - Varsity 7:00 PM - 9:00 PM Nicolet Varsity Softball - WIAA Regional Maslowski Community Park
Jun 21, 2021 - Mon
Softball - Varsity 4:30 PM - 6:30 PM Nicolet Varsity Softball - WIAA Sectional Wauwatosa East High School
Jun 23, 2021 - Wed
Softball - Varsity 7:00 PM - 9:00 PM Nicolet Varsity Softball - WIAA Sectional Wauwatosa East High School
Jun 28, 2021 - Mon
Softball - Varsity 8:00 AM - 4:00 PM Nicolet Varsity Softball - WIAA State Semifinals UW-Madison - Goodman Softball Complex
Jun 30, 2021 - Wed
Softball - Varsity 6:30 PM - 8:30 PM Nicolet Varsity Softball - WIAA State Championship UW-Madison - Goodman Softball Complex